Locatie Wethouder Beversstraat

  • Allereerst werken wij in de onderbouw met mentoren die meerdere vakken geven aan dezelfde klas. Daardoor ontstaat er een fijne en goede band tussen mentor en klas en kent de mentor de leerlingen erg goed.
  • Elke periode heb je een mentorgesprek, een apart gesprekje met je mentor hoe het gaat en waar je hulp bij nodig hebt.
  • Tijdens de mentorlessen leer je omgaan met je agenda, het plannen van je huiswerk, hoe je moet leren en voorbereiden voor een toets. Ook zijn de mentorlessen bedoeld om zaken te bespreken zoals pesten, loverboys, roken en nog veel meer.
  • Er zijn ook thema workshops over bijvoorbeeld pesten, omgaan met elkaar, social media en verkeersveiligheid. Deze workshops worden verzorgd door externe organisaties.
  • In klas 1 komt je mentor op huisbezoek. Dan kunnen jij en je ouders even samen praten en de puntjes op de i zetten.
  • Wij werken met een Loopbaan Oriëntatie programma (LOB) zodat je al vanaf het eerste begin geïnformeerd wordt over je mogelijkheden, je talenten leert zien en je keuzes leert maken. Deze LOB lessen worden door de mentor gegeven.
  • Er zijn diverse trainingen zoals Sociale vaardigheidstraining, Faalangst reductietraining en Agressie regulatietraining. Deze trainingen worden gegeven door speciale trainers van het expertise centrum.
  • Onze dyslexiecoach geeft RT-lessen aan leerlingen met vastgestelde dyslexie. Daarna kun je altijd bij haar terecht voor vragen of wanneer je vast loopt.
  • Citotoetsen voor leerlingen met dyslexie die gemaakt kunnen worden op de computer en de kijk/luistertoetsen voor het examen worden ook in een apart lokaal gemaakt.
  • In onze TOM-klassen (Traject Op Maat) krijg je hulp met het leren en word je weer op het juiste spoor gezet voor je studie. Je ontwikkelt extra sociale vaardigheden, leert te plannen en organiseren of krijgt extra hulp in de vaardigheden rekenen en taal. Je kunt vanaf klas 1 deelnemen aan de TOM-klas.
  • Een leerling coördinator per leerjaar als aanspreekpunt.
  • Er is een meldpunt waar je alle zaken rond te laat komen, verlof voor tandarts/dokter en je aan- en afwezigheid kunt regelen.
  • Een “Begeleide Werkplek” voor leerlingen met een ondersteuningsvraag die na de uitleg graag wat rustiger in een apart lokaal willen werken met een begeleider.
  • We hebben een Intern Begeleidingsteam met een orthopedagoog en maatschappelijk werker en soms schuift ook de schoolarts en/of de leerplichtambtenaar aan.

Met al deze begeleidingsmogelijkheden hopen wij dat jij het naar je zin hebt op onze school en alle mogelijkheden krijgt om je diploma te halen op jouw niveau en met jouw kwaliteiten in een richting die bij jou past. Toch kan het gebeuren dat een leerling niet genoeg heeft aan bovenstaande begeleiding. Er is dan tijdelijk wat extra ondersteuning nodig die de mentor of leerling coördinator niet kan bieden. Dan schakelen we de experts in van het Bonhoeffer Expertisecentrum. Hoe gaat dat nu precies in z’n werk?