Locatie Wethouder Beversstraat

Vmbo-leerlingen zijn echte 'doe leerlingen'. Natuurlijk krijg je ook 'gewone' vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde, maar wij laten je niet de hele dag op een stoel zitten. Op onze school word je uitgedaagd met gevarieerde lessen en praktische opdrachten. Dat doen we in een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld een technieklokaal, verzorgingslokaal of computerlokaal. Maar ook in een theorielokaal in de vorm van een doe-opdracht of een opdracht met behulp van een Chromebook. Ook voer je buiten het leslokaal of zelfs buiten de school opdrachten uit. We laten de lesstof zoveel mogelijk aansluiten bij jouw belevingswereld en interesses.

Maak kennis met de Wethouder Beversstraat!

Hoe is nu écht op onze school? Onze leerlingen, ouders en docenten vertellen je er graag over in deze video!

Wethouder Beversstraat nieuws

M.V.I. op stap.......

CKV week klas 4

CKV week klas 4

Doemiddag groep 8 op 4 maart

Doemiddag groep 8 op 4 maart

Online thema-avond 'Onder invloed'

Online thema-avond 'Onder invloed'

Open dagen groep 8 verplaatst

Open dagen groep 8 verplaatst

Nieuw: Technolab op Weth. Beversstraat

Nieuw: Technolab op Weth. Beversstraat

Meer nieuwsberichten