Locatie Wethouder Beversstraat

Op onze school bereiden wij onze leerlingen voor op het mbo. Je leert geen vak of beroep, maar de kennis en basisvaardigheden die nodig zijn op het mbo en in de maatschappij. Naast vakken als Nederlands, Engels en rekenen leer je ook vaardigheden als zelfstandig werken, plannen en samenwerken. Maar ook vaardigheden als op tijd komen, jezelf presenteren en beleefdheidsvormen komen aan bod.