Locatie Wethouder Beversstraat

Eerst proeven, dan kiezen

Bij ons begint Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de onderbouw. Aan de hand van opdrachten denk je na over jouw kwaliteiten en talenten en interesses en voer je een loopbaangesprek met jouw mentor. We werken met een brede onderbouw. Dit houdt in dat je in de onderbouw ongeveer 12 uur praktijklessen per week krijgt naast de theorie vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Binnen deze 12 uur valt ook het vak ‘PPO’ (Praktische Profiel Oriëntatie). Bij dit vak maak je door middel van een carrousel-vorm kennis met al onze beroepsvakken Door dit brede aanbod kun je eerst ‘proeven’ van alle beroepsvakken. Jullie hoeven dus nog niet direct in de brugklas een richting te kiezen. Pas aan het eind van de 2e klas kies je één van de zeven beroepsrichtingen die onze school biedt.

Leren met hoofd én handen

Vmbo-basis en kader en kader/mavo leerlingen zijn echte 'doe leerlingen'. Natuurlijk krijg je Nederlands, Engels en wiskunde, maar wij laten je niet de hele dag op een stoel zitten. Op onze school word je uitgedaagd met gevarieerde lessen en praktische opdrachten. Dat doen we in een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld een technieklokaal, verzorgingslokaal of computerlokaal. Maar ook dagen wij je uit in een theorielokaal met doe-opdrachten. Ook voer je buiten het leslokaal of zelfs buiten de school opdrachten uit. We laten de lesstof zoveel mogelijk aansluiten bij jouw belevingswereld en interesses.