Locatie Wethouder Beversstraat

Maatschappelijke stage

Tijdens het 2e en 3e leerjaar laten wij onze leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk. Tijdens deze stage lever je een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk van in totaal 30 uur waarvan er 15 uur onder verantwoording van school valt. De invulling van die 15 uur staat gepland gedurende het schooljaar en tijdens de landelijke vrijwilligersactie NL Doet op vrijdag 10 maart 2023. De overige 15 uur mag je zelf invullen, bijv. door te helpen tijdens schoolactiviteiten, bij een sportclub, in een buurthuis of iets doen voor een goed doel.

Aan het einde van het schooljaar wordt de Maatschappelijke stage beoordeeld en ontvang je hiervoor een certificaat.

Praktijkstage

Wanneer je een profielkeuze hebt gemaakt ga je zowel in het 3e als in het 4e leerjaar 2 weken op beroepsstage. Deze stage is onderdeel van het onderwijsprogramma en behoort met een voldoende te worden afgesloten. Ook worden er tijdens deze stage PTA onderdelen van het onderwijs programma van het vak Nederlands afgerond.