Locatie Wethouder Beversstraat

Leermiddelen

Het Bonhoeffer College ontvangt van de overheid een vergoeding voor lesmateriaal. De schoolboeken hoef je dus niet te betalen. Je krijgt deze van ons te leen; de school verwacht dan ook dat je boeken gekaft zijn.

Ouderbijdrage

Aan het begin van het schooljaar ontvangen jouw ouders/verzorgers informatie over de ouderbijdrage.

Kleding

Voor een aantal praktijkvakken heb je beschermende of representatieve kleding nodig om in de beroepsomgeving te kunnen werken. Wanneer je de beroepskleding niet draagt, kan dit betekenen dat je niet kunt deelnemen aan de praktijklessen. Aan het begin van het schooljaar krijgen jij en jouw ouders/verzorgers meer informatie over de soort kleding, de kosten en hoe de kleding kan worden aangeschaft.