Locatie Wethouder Beversstraat

Leren met hoofd én handen

Vmbo-basis en -kader beroepsgericht leerlingen zijn echte 'doe leerlingen'. Natuurlijk krijg je ook 'gewone' vakken zoals Nederlands, Duits, Engels en wiskunde, maar wij laten je niet de hele dag op een stoel zitten. Op onze school word je uitgedaagd met gevarieerde lessen en praktische opdrachten. Dat doen we in een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld een technieklokaal, verzorgingslokaal of computerlokaal. Maar ook in een theorielokaal in de vorm van een doe-opdracht of een opdracht met behulp van een iPad. Ook voer je buiten het leslokaal of zelfs buiten de school opdrachten uit. We laten de lesstof zoveel mogelijk aansluiten bij jouw belevingswereld en interesses.


Eerst proeven, dan kiezen

Bij ons begint Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de onderbouw. Aan de hand van opdrachten denk je na over jouw kwaliteiten en interesses en voer je een loopbaangesprek met jouw mentor. We werken met een brede onderbouw. Dit houdt in dat je in de onderbouw ongeveer 15 uur praktijklessen per week krijgen naast de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, Duits, natuurscheikunde, etc. Door dit brede aanbod kun je eerst ‘proeven’ van alle praktijkvakken. Onze leerlingen hoeven dus nog niet direct in de brugklas een profiel te kiezen. Pas aan het eind van de 2e klas kies je één van de zes profielen die onze school biedt.

Kerndocenten

Onze leerlingen krijgen les van een zo klein mogelijk team van docenten. Deze docenten hebben vaak overleg, waardoor jij goed in beeld bent en blijft. We vinden een goede band tussen de docent en de leerlingen belangrijk. Om die redenen kiezen wij voor kerndocenten. Een kerndocent geeft gemiddeld 10 tot 15 uur les in de week aan dezelfde klas. Tijdens deze lessen worden verschillende vakken gegeven.


Leren kiezen

Op weg naar het mbo moeten onze leerlingen keuzes maken. We vinden het belangrijk dat je leert om zelfstandig keuzes te maken met behulp van de begeleiding van jouw docent of mentor. Je leert bij ons om goed na te denken over jouw eigen keuzes. Daarom houd je bij ons op school een portfolio bij, waarin je nadenkt over wat je hebt geleerd . Jouw mentor, decaan en docenten helpen jou om juiste keuzes te maken. Maar ook stages helpen je om goed te kiezen.

Onze begeleiding

Op onze school willen wij jou zo optimaal mogelijke kansen bieden om een vmbo-diploma te halen op basis of kader niveau. Daarom hebben wij uitgebreide faciliteiten en mogelijkheden om jou te begeleiden.

Vlog over onze school

Bekijk de vlog van onze leerlingen Dunja, Killifey en Arwen. Zij geven een korte rondleiding door onze school: