Locatie Wethouder Beversstraat

Leren met hoofd én handen

Vmbo-basis en -kader beroepsgerichte leerlingen zijn echte 'doe leerlingen'. Natuurlijk krijg je ook 'gewone' vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde, maar wij laten je niet de hele dag op een stoel zitten. Op onze school word je uitgedaagd met gevarieerde lessen en praktische opdrachten. Dat doen we in een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld een technieklokaal, verzorgingslokaal of computerlokaal. Maar ook in een theorielokaal in de vorm van een doe-opdracht of een opdracht met behulp van een Chromebook. Ook voer je buiten het leslokaal of zelfs buiten de school opdrachten uit. We laten de lesstof zoveel mogelijk aansluiten bij jouw belevingswereld en interesses.

Eerst proeven, dan kiezen

Bij ons begint Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de onderbouw. Aan de hand van opdrachten denk je na over jouw kwaliteiten en interesses en voer je een loopbaangesprek met jouw mentor. We werken met een brede onderbouw. Dit houdt in dat je in de onderbouw ongeveer 12 uur praktijklessen per week krijgt naast de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, natuur-/scheikunde, etc. Binnen deze 12 uur valt ook het vak ‘PPO’ (Praktische Profiel Oriëntatie). Bij dit vak maak je door middel van een carrousel-vorm kennis met al onze profielen. Door dit brede aanbod kun je eerst ‘proeven’ van alle praktijkvakken. Onze leerlingen hoeven dus nog niet direct in de brugklas een profiel te kiezen. Pas aan het eind van de 2e klas kies je één van de zeven profielen die onze school biedt.

Je wordt hier gezien

Wij vinden het belangrijk dat je met een prettig gevoel naar school gaat. Elke klas heeft een mentor waar je als leerling terecht kunt met allerlei vragen. Ook is er per leerjaar een coördinator die zich bezighoudt met leerling-zaken. Zo staat er altijd iemand voor je klaar, zowel op schoolgebied als ‘gewoon’ voor een babbeltje.

In de onderbouw geven wij lessen informatiekunde, oftewel het trainen van digitale vaardigheden. Bij deze lessen word je wegwijs gemaakt in het gebruik van de mail, het Office pakket, enzovoort. Je weet hoe je – op de digitale manier – terecht kunt bij je docenten. Dit maakt ons onderwijs nog laagdrempeliger.

Vanaf leerjaar 1 is het mogelijk om te kiezen voor de sportklas. De sportklas is een klas voor leerlingen die gek zijn op sporten en graag meer bewegen op school. Je krijgt – naast je reguliere lesrooster – 2 uur extra sport. In die 2 uur maak je onder andere kennis met allerlei sporten (denk hierbij aan verschillende clinics die extern gegeven worden). De sportklas leerlingen volgen sportieve activiteiten die in reguliere lessen lichamelijke opvoeding niet- of weinig voor komen. Naast dat de sportklas gezellig en leuk is, ontwikkelt de leerling ook zijn of haar talenten.

Op deze manieren helpen we je groeien.

Leren kiezen

Op weg naar het mbo moeten onze leerlingen keuzes maken. We vinden het belangrijk dat je leert om zelfstandig keuzes te maken met behulp van de begeleiding van jouw docent of mentor. Je leert bij ons om goed na te denken over jouw eigen keuzes. Daarom houd je bij ons op school een portfolio bij, waarin je nadenkt over wat je hebt geleerd . Jouw mentor, decaan en docenten helpen jou om juiste keuzes te maken. Maar ook stages helpen je om goed te kiezen.

Onze ondersteuning

Op onze school willen wij jou zo optimaal mogelijke kansen bieden om een vmbo-diploma te halen op basis- of kaderniveau. Daarom hebben wij uitgebreide faciliteiten en mogelijkheden om jou te begeleiden.

Vlog over onze school

Bekijk de vlog van onze leerlingen Dunja, Killifey en Arwen. Zij geven een korte rondleiding door onze school: