Locatie Wethouder Beversstraat

Ziekmelding en te laat komen: (053) 750 47 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat tussen 7:45 uur en 8:30 uur telefonisch melden. Bezoeken aan tandarts, dokter of specialist graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Ook wanneer je een goede reden hebt om te laat te komen, willen we graag dat jouw ouders/verzorgers dat vooraf melden.

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in de onze schoolgids.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen kun je vinden op het bord in de hal, op het Roosterportal (Zermelo) en op SomToday. Elke dag kunnen er roosterwijzigingen zijn. Check altijd om 07:45 uur of je voor die dag nog roosterwijzigingen hebt.