Locatie Wethouder Beversstraat

Enschedese jongeren krijgen gratis voetbaltraining met maatschappelijke hulp

DO 17 NOVEMBER 2022, 13:00AANGEPAST GISTEREN, 11:29DOOR HENK TEN HARKEL

Het Bonhoeffer College, locatie Wethouder Beversstraat, en Zaalvoetbalvereniging Twente gaan samen bezig met een nieuw project genaamd: ‘Alleen jij bepaalt’. Het project is voor jongeren tussen de 12 jaar en 18 jaar die via voetbaltrainingen hulp aangeboden krijgen. Naast de trainingen krijgen ze namelijk ook maatschappelijke coaching. Hierbij kun je denken aan coaching over drugsgebruik en het dealen van drugs, snus-gebruik en het aansluiten bij ‘verkeerde’ groepen.

Maandag trapte het Bonhoeffer af met de voetbalactiviteiten. De vraag is of voetbaltrainingen nodig zijn om over jongerenproblemen te praten?

Organisator, gymleraar en voorzitter van Zaalvoetbalvereniging Twente Marco Aydin vindt juist dat die trainingen er zorg voor dragen dat er nauwe contacten tussen jongeren en trainers ontstaan. “De trainers helpen ze ook in hun dagelijks leven”, vertelt hij. “Jongeren hebben een voorbeeldfunctie nodig. Als er dan een trainer is die als vader kan fungeren, is dat heel goed.”

Uitlaatklep

Voetbal is zijn kinderen een goede uitlaatklep. “Er is gigantische animo voor voetbal op onze school.” Hij zegt dat de vmbo’ers waarmee hij werk een nogal kwetsbare groep is. “Veel kinderen met gescheiden ouders, ze leven vaak in moeilijke wijken, er zijn kinderen die geen geld hebben om zich bij een vereniging aan te sluiten.”

Sport als instrument

Het project bestond al langer in het Westen van Nederland en kwam via een collega bij Aydin terecht. De gymleraar legde contact met de Stichting Laureus Nederland die projecten ondersteunt waarbij sport wordt ingezet ‘als instrument voor het teweegbrengen van maatschappelijke veranderingen’. Het gevolg van die besprekingen is dat de voetbalactiviteiten voor deze 12-18 jarigen voor twee jaar wordt gefinancierd en dat die groep er gratis gebruik van kan maken.

Gratis

Het helpt dat hij in 2016 Zaalvoetbalvereniging Twente oprichtte. “Ik heb die ook weer stilgelegd. Toen wilde ik ook wat met de jeugd doen, maar daar heb je veel geld voor nodig. Het was lastig om sponsors te vinden voor kleding, trainers en allerlei bijkomende zaken.” Toch werd de club nooit opgeheven waardoor de jongens en meisjes die mee willen doen daar onderdak kunnen vinden. Door de bijdrage van Stichting Laureus kan hij de kinderen een kledingpakket geven, heeft hij de trainers geregeld en hoeven de kinderen geen contributie te betalen.

Contact

Het Bonhoeffer is de eerste school in Twente die met project ‘Alleen jij bepaalt’ is begonnen.

Als meer scholen aan willen sluiten en mee willen doen, kan contact op worden genomen met Marco Aydin van de Enschedese school.

Groepsapp

Inmiddels heeft de club weer twee teams: Klas 1 en Klas 2. “En het derde team komt eraan”, lacht hij. “We verzorgen twee trainingen per week en in vakanties organiseren we evenementen voor de groep.” En omdat het niet alleen om voetballen gaat en de sociale omgeving ook een grote rol speelt, hebben de teams een groepsapp. “Als ze vragen hebben, kunnen ze contact leggen met hun trainers en als ze ergens mee zitten, kunnen ze met hen praten. Ze zijn het luisterend oor.”

Jongerenwerkers

Die trainers maken volgens Aydin het verschil. Die zijn ook zo’n beetje jongerenwerkers. “Onze trainers kunnen een interne opleiding krijgen om dit werk goed te doen. Het zijn jongens die zelf uit die buurten komen en kunnen voetballen. Iedereen die bij ons komt, moet kunnen doen wat ie wil. Als dat om een of andere reden niet kan, helpen we.”

Video interview 1twente