Locatie Wethouder Beversstraat

“Het is een goede zaak dat de opleiding wordt opgestart. We hebben dringend goed opgeleide medewerkers nodig", zegt Edwin Middelburg van Scania Deurningen. De locatie Wethouder Beversstraat is de enige vmbo-school in Enschede die Mobiliteit en Transport (M&T) biedt. M&T heeft betrekking op alles wat met vervoer te maken heeft. Van een fietsband plakken tot een route voor een vrachtwagen plannen, van een motor repareren tot lampen afstellen.

Leerlingen kunnen aan het eind van leerjaar 2 kiezen voor het profiel M&T. “In leerjaar 3 en 4 bereiden wij onze leerlingen voor op het mbo. Om de juiste keuze te maken voor hun vervolgopleiding, maken zij kennis met de verschillende beroepenvelden van M&T. De leerlingen volgen 4 vastgestelde profielvakken en kunnen zelf 4 beroepsgerichte keuzevakken kiezen, waardoor zij hun eigen opleiding kunnen samenstellen,” aldus Ingrid Verbeek, locatiedirecteur Wethouder Beversstraat.

Twents bedrijfsleven heeft dringend goed opgeleide medewerkers nodig

Baangarantie

Met een vernieuwend curriculum sluit het vmbo-profiel aan bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en bij de technische opleidingen in het mbo. Het onderwijs biedt daarmee voor Enschedese jongeren een goed perspectief voor een kansrijke loopbaan, zegt Walter Peters van Nijhof Wassink Groep. “Vakmensen voor de toekomstige technieken in de bedrijfswagens hebben een baangarantie. Wij mensen nodig hebben die willen groeien in de techniek én de keuze willen maken voor bedrijfswagens met alle nieuwe toekomstige ontwikkelingen. Denk aan alternatieve brandstoffen en alternatieve aandrijflijnen, zoals elektrisch, hybride, diesel, LNG en hydraulisch. Wij zijn dan ook blij dat er weer meer mensen worden opgeleid voor het vak."

Nieuwste snufjes

De Bonhoeffer leerlingen leren bij M&T niet alleen binnen, maar ook buitenschools. Zij krijgen opdrachten bij technische bedrijven die actueel zijn, denk hierbij aan o.a. de energietransitie en aan het duurzaam rijden en transport. Ook zullen de Bonhoeffer leerlingen stage gaan lopen bij bedrijven, waar de nieuwste technologische snufjes aanwezig zijn. Zo leren zij over de modernste aspecten van autotechniek- en technologie, tweewielertechniek, logistiek en transport. De leerlingen ontwikkelen zo de juiste skills waarmee ze succesvol kunnen zijn in het vervolgonderwijs.

Samenwerking bedrijfsleven

Samenwerking met het bedrijfsleven is hierbij van essentieel belang. Ingrid Verbeek: ‘’Goed techniekonderwijs wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker, want in die sector zitten veel banen die onze Enschedese leerlingen straks gaan hebben. De samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Een mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe profiel Mobiliteit & Transport. Op onze school gaan leerlingen leren én ervaren wat Mobiliteit & Transport allemaal is en betekent.”