Nieuws

03 april 2017

Start Eindexamens VMBO

Vanaf maandag 3 april starten op ons VMBO aan de Wethouder Beversstraat de eindexamens.

Vanaf maandag 3 april starten op ons VMBO aan de Wethouder Beversstraat de eindexamens. De leerlingen van de basisberoeps- en kaderberoeps gerichte leerweg starten de periode van eindexamens met het Centrale Schriftelijke Praktijkexamen, het zgn. CSPE. Dit deel van het eindexamen voor VMBO bevat de theorie en de praktijkonderdelen van het beroepsgerichte vak. Op de Wethouder Beversstraat kunnen leerlingen examen doen in de richtingen Consumptief, Techniek-breed, Zorg & Welzijn-breed, Sport, Dienstverlening & Veiligheid, ICT en Handel & Administratie.

Naast onderdelen over de theoretische kant van het beroepsvak, zullen de leerlingen moeten aantonen dat zij ook de praktijk voldoende beheersen. Deze onderdelen worden getoetst van maandag 3 april tot donderdag 13 april. Vanaf dinsdag 18 april starten de leerlingen aansluitend met het Centraal Digitaal Examen. Alle examens van de algemene vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels en biologie, worden op de Wethouder Beversstraat via de computer afgenomen. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld kijk- en luisteropdrachten in het eindexamen te verwerken. Onderbroken door de meivakantie loopt het eindexamen van de algemene vakken tot 16 mei. En dan begint het lange wachten... de uitslag van het examen wordt bekendgemaakt op woensdag 14 juni.

Terug naar nieuwsoverzicht
Share